Instalacija windowsa

Instalacija windowsa

Hranjenje korisnika nazogastričnom sondom je indicirana u bolesnika s funkcionalnim probavnim sustavom koji ne mogu ili ne smiju uzeti dovoljnu količinu hranjivih tvari na usta, jer im je potrebna intenzivna kalorijska potpora ili se ne mogu ili ne žele hraniti na usta.

Enteralna prehrana, za razliku od parenteralne, pomaže u očuvanju građe I funkcije probavnog sustava. Medicinska sestra špricom unosi usitnjenu, tekuću hranu kroz nazogastričnu sondu koja kroz nos prenosi hranu u želudac.

Time osoba dobiva svu potrebnu količinu hranjivih tvari koju ne može unijeti na usta.